OAZA STARS s.r.o. Domov seniorů Lužná

Návštěvy jsou umožněny od 10.12.2020 - a to následujícím způsobem :


- osoba, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad - musí to být zařízení, které má oprávnění testovat!!!! ( zdravotní) nesmí být starší jak 36 hodin.
- osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. V našem zařízení z provozních důvodů není možné v současné době zajistit návštěvám testování na Covid 19.

Návštěvu si vždy musíte domluvit telefonicky v době od 9.30 do 11.00 hod, a od 16.00 do 15.00 hodin.

Vítáme vás na webových stránkách Domova seniorů Lužná – OAZA STARS, s.r.o.   Jsme soukromým zařízením, které poskytuje sociální ubytovací služby v nepřetržitém provozu.

   Veškeré naše služby jsou založeny na individuálním přístupu k uživatelkám našeho domova ( našemi klientkami jsou zatím výhradně ženy) . Klademe veliký důraz na zachování lidské důstojnosti, respektu a ochraně nezadatelných lidských práv. Uplatňujeme princip partnerského přístupu a podpory aktivní spolupráce nejen ze strany uživatelů, ale i jejich rodinných příslušníků.

   Věříme, že naše stránky poskytnou potřebné informace a odpovědi na otázky nejen Vám, ale i Vašim blízkým, příbuzným či známým. Prostřednictvím těchto stránek se snažíme o přiblížení aktuálního dění v našem domově, měly by Vám pomoci k základní orientaci, vyhledání a následnému získání informací, na které chcete znát odpověď.

Sociální služby

Naše zařízení je schopno nabídnout všechny dostupné sociální služby a to zejména :

1.1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru

1.2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
pomoc s celkovou hygienou těla,
pomoc při péči o vlasy a nehty,
pomoc při používání wc

1.3. Zajišťování nákupu

1.4. Aktivizační činnosti:
Nácvik a upevňování, motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity

1.5. Zprostředkování kontaktů se sociálním prostředím:
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňovaní osob,

1.6. Sociálně-terapeutické činnosti:
psychoterapie a sociální terapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob.

1.7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Po dohodě s klientem lze zajistit i další fakultativní služby.


INFORMACE:   Návštěvy - viz. služby